OC Agenta – sprawdź gdzie znaleźć najlepszą ofertę

Tagi: brak tagów
2021-03-19
OC Agenta – sprawdź gdzie znaleźć najlepszą ofertę

OC Agenta to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych. Każdy pośrednik, który je wykonuje dla przynajmniej dwóch zakładów ubezpieczeń – w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zobligowany jest do zakupu polisy. Gdzie zatem znaleźć najlepszą ofertę OC Multiagenta?

OC Agenta – dla kogo?

Osoby, które decydują się na rozpoczęcie pracy, jako agent ubezpieczeniowy lub agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające muszą być świadome tego są zobowiązane do zakupu polisy OC Agenta:

  • już w dniu zawarcia umowy agencyjnej z drugim zakładem ubezpieczeń i
  • jeśli w drugim zakładzie ubezpieczeń działają w zakresie tego samego działu ubezpieczeń (zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej).

W dużym skrócie można stwierdzić, że obowiązkowe ubezpieczenie z tytułu wykonywania czynności agencyjnychprzeznaczone jest dla podmiotów, które wykonują te czynności na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń – są tzw. multiagentami.

Jaki zakres ma ubezpieczenie OC Agenta?

Przedmiotem ubezpieczenia OC Agenta jest odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające za szkody wyrządzone w następstwie jego działania lub zaniechania, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem przez niego czynności agencyjnych.

Co więcej ubezpieczeniem OC Multiagenta objęte są także szkody wyrządzone przez osoby, przy pomocy, których wykonuje on czynności agencyjne.

Na mocy aktualnych przepisów minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 1 300 380 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1 924 560 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Kwota ta ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

OC Agenta – gdzie kupić polisę?

Z uwagi na to, że cena ubezpieczenia OC Agenta może się bardzo różnić w zależności od ubezpieczyciela i indywidualnej oceny ryzyka warto sprawdzić wszystkie produkty, które są dostępne na rynku ubezpieczeń. Gdzie, zatem kupić obowiązkowe ubezpieczenie dla multiagentów, tak by nie tracić czasu na rozsyłanie wielu zapytań? Sprawdzonym rozwiązaniem jest weryfikacja wszystkich ofert za pomocą naszych specjalistów z OCagenta.net. Wielu pośredników mogło się już przekonać, że kupno OC Agenta z naszą pomocą jest proste. Cały proces zakupu przebiega sprawnie, a Ty zyskujesz pewność, że wybrałeś najlepszą polisę. I to bez wychodzenia z domu czy biura.

Źródło: Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

Karty Produktów TU

Przeczytaj również

Chcesz kupić ajran w Zielonej Górze? Nie musisz wcale jechać do Turcji. Można go kupić w naszym mieście. Jednym ze sklepów, gdzie jest on dostępny,…

Artykuły 2023-09-11

Zielona Góra, znana również jako „Miasto Wina”, to miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością. Jednak jak w każdym rozwijającym się mieście, również tutaj pojawiają…

Artykuły 2023-09-01

Totem multimedialny to zaawansowane urządzenie elektroniczne, które łączy w sobie różnorodne funkcje multimedialne, takie jak wyświetlanie treści wideo, dźwięk, interakcję z użytkownikiem i wiele innych….

Artykuły 2023-08-25