Opieka na dziecko – komu przysługuje?

2023-12-16
Opieka na dziecko – komu przysługuje?

Każdy pracownik może skorzystać z dwóch płatnych dni zwolnienia w ciągu roku, przyznawanych z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 roku życia. Dzięki temu w razie nagłych sytuacji można zająć się potomkiem, bez konieczności pobierania przykładowo urlopu bezpłatnego. Kiedy można skorzystać z opieki na dziecko? O czym mówią przepisy prawne i na jakich warunkach przysługuje ten rodzaj zwolnienia?

Opieka na dziecko

Opieka na dziecko została uregulowana w Kodeksie pracy, który przewiduje możliwość skorzystania z opieki z tytułu wychowania dziecka przez rodziców. Takie zwolnienie przysługuje na opiekę nad dzieckiem zdrowym do lat 14, przy czym nie trzeba uzasadniać wniosku składanego do pracodawcy. Jeśli chodzi z kolei o opiekę nad chorym dzieckiem, rodzic korzysta z zasiłku opiekuńczego wtedy, gdy otrzymał zwolnienie lekarskie. Pamiętajmy o tym, że opieka na dziecko jest jednoznaczna z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Aby uzyskać dni wolne na opiekę nad dzieckiem, trzeba złożyć odpowiedni wniosek u pracodawcy. Faktem jest, że ostateczna decyzja o przyznaniu wolnego leży po stronie pracodawcy, jednakże nie powinien on odrzucać wniosku pracownika bez ważnych powodów. Wniosek z powodzeniem złożymy także w formie elektronicznej. Cenne informacje na ten temat znajdziemy na stronie Poradnik Przedsiębiorcy.

Co warto wiedzieć?

Co jeszcze trzeba wiedzieć o dwóch dniach opieki nad dzieckiem w ciągu roku? W tym przypadku pracownik korzysta z 16 godzin wolnego lub dwóch dni. Zwolnienie dwudniowe wykorzystać można łącznie lub rozdzielnie, gdyż tutaj nie ma limitów. To oznacza, że przykładowo skorzystamy z trzech godzin opieki nad dzieckiem. Poza tym nic nie stoi na przeszkodzie aby skorzystać z opieki bezpośrednio po innej nieobecności w miejscu pracy (przykładowo po urlopie wypoczynkowym). Istotne jest to, że wymiar zwolnienia jest niezależny od tego, ile dzieci posiada pracownik. 

Składając pierwszy wniosek w ciągu roku o opiekę nad dzieckiem, należy określić, czy zamierzamy skorzystać z wolnego w dniach, czy w godzinach. Gdy wskażemy 1 dzień zwolnienia, w kolejnym wniosku nie będziemy mogli wystąpić o skorzystanie z wolnego w godzinach. Co ciekawe, od kwietnia 2023 roku zwolnienie w godzinowym wymiarze jest także stosowane odpowiednio dla pracowników, dla których dobowa norma czasu pracy jest mniejszą niż osiem godzin (np. pracownicy placówek medycznych, niepełnosprawni). 

Opieka nad dzieckiem – dla kogo?

Kto może otrzymać dwa dni urlopu w związku z opieką nad dzieckiem? Nie bez znaczenia jest to, że takie rozwiązanie przysługuje bez względu na rodzaj umowy o pracę, wymiar czasu pracy i staż pracy pracownika. Jeśli jesteśmy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy, zwolnienie udzielane jest w godzinowym wymiarze, proporcjonalnie z wymiarem czasu pracy. Ponadto, godziny niepełne są zaokrąglane w górę do godziny pełnej. Gdy w danym roku nie wykorzystaliśmy opieki na dziecko, w kolejnym tracimy do niej prawo. Warto zatem pamiętać o tym rodzaju zwolnienia i korzystać z niego wtedy, gdy tego potrzebujemy. 

Wychowanie dziecka to niezwykle trudny proces, który wymaga poświęcenia rodzica. Czasami jest tak, że musimy zająć się dzieckiem do lat 14 w swoich godzinach pracy, dlatego polskie prawo przewidziało takie sytuacje. Do dyspozycji rodziców pracujących pozostają 2 dni wolnego w ciągu roku kalendarzowego, które można wykorzystać w wymiarze 16 godzin lub dwóch dni, zgodnie ze swoimi potrzebami. Trzeba pamiętać o złożeniu odpowiedniego wniosku u swojego pracodawcy. 

Przeczytaj również

Jeśli zakupimy samochód, w ciągu 30 dni musimy go przerejestrować. Czas ten liczony jest od daty zawarcia umowy sprzedaży. Niedopełnienie obowiązku zakończyć może się wysoką…

Artykuły 2024-06-12

Miasto Zielona Góra zawarło porozumienie z aptekarzami, które gwarantuje dostęp do leków w niedziele, święta i w porze nocnej. Od 1 stycznia weszła w życie…

Artykuły 2024-06-07

Zakład Gospodarki Komunalnej przypomina o funkcjonowaniu Szperowiska tuż obok PSZOK-u przy ul. Wrocławskiej 73. Szperowisko to punkt typu oddam-wymienię, gdzie każdy może za darmo wziąć…

Artykuły 2024-06-07