Pół miliona kary dla spółki z terenu gminy Sulechów za nielegalne składowanie odpadów

Tagi: brak tagów
2024-05-08
Pół miliona kary dla spółki z terenu gminy Sulechów za nielegalne składowanie odpadów

W wyniku dokładnej kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Zielonej Górze, ujawniono poważne naruszenia prawne przez spółkę działającą na terenie gminy Sulechów. Inspektorzy stwierdzili, że firma przez okres co najmniej dwóch lat zlecała gospodarowanie odpadami podmiotom nieposiadającym odpowiednich uprawnień. Według raportu, przedsiębiorstwo przekazało łącznie 4 726 810 kg odpadów firmom, które nie miały wymaganych decyzji administracyjnych ani wpisu do rejestru.

Skutki dla środowiska i odpowiedzialność prawna

Odpady były transportowane i składowane w nieprzystosowanych do tego miejscach w województwie dolnośląskim, co stanowiło realne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Ze względu na skalę naruszeń oraz potencjalne ryzyko dla przyrody, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zdecydował o nałożeniu na spółkę wysokiej kary administracyjnej w wysokości 500 000 zł.

Sprawa nie zakończyła się na karze administracyjnej – została również przekazana do odpowiednich organów ścigania. Aktualnie prowadzone jest śledztwo związane z artykułem 183 par. 1 Kodeksu Karnego, dotyczącym naruszenia przepisów o ochronie środowiska.

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

Przeczytaj również

Decyzją Prezydenta Miasta Zielona Góra Marcina Pabierowskiego, przywrócone zostały stare godziny pracy urzędu (od 7:30 rano, a nie od 8:30 jak było od grudnia 2022…

Aktualności 2024-05-21

Do dyspozycji gości mamy 10 torów o długości 50 metrów. Głębokość basenu wynosi dwa metry, a temperatura wody utrzymywana jest na poziomie około 27,5 stopnia…

Aktualności 2024-05-21

Port lotniczy Zielona Góra – Babimost notuje imponujące wyniki. Tylko w pierwszym kwartale 2024 roku obsłużył ponad 12 tysięcy pasażerów, co stanowi wzrost o około…

Aktualności 2024-05-17