Wielkość rynku zamówień publicznych w Polsce w 2021 roku

Tagi: brak tagów
2022-12-19
Wielkość rynku zamówień publicznych w Polsce w 2021 roku

Niespełna dwa miesiące temu Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2021 roku. Najnowsze dane pokazują, że przetargi są nadal wszczynane, a ich wartość rośnie z roku na rok. To bardzo dobra wiadomość dla przedsiębiorstw, które w wyniku rosnących cen szukają dodatkowych zleceń na roboty budowlane, usługi czy dostawy.

Przetargi są stałym źródłem dochodów

W 2021 roku udzielono w Polsce 129 662 zamówień publicznych o łącznej wartość 184,6 miliarda złotych (dla porównania w 2020 roku było to 183,5 miliarda złotych). W tej kwocie zawarto wyłącznie przetargi realizowane zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Łączna wartość rynku, biorąca pod uwagę także postępowania wyłączone z obowiązku stosowania ww. ustawy to 297,8 miliarda złotych (o ponad 16 miliardów złotych więcej niż rok wcześniej). Powyższe dane potwierdzają, że rynek dalej się rozwija i stanowi stabilne źródło szans na zdobycie nowych klientów.

Elektronizacja rynku zamówień publicznych systematycznie skraca czas trwania postępowania

Jeszcze w 2019 roku (a więc w momencie obowiązywania poprzedniej ustawy) przeciętny czas trwania postępowań o wartości nieprzekraczającej progów unijnych wynosił 44 dni. Obecnie jest to już tylko 39 dni, co wiązać należy przede wszystkim z elektronicznym systemem komunikacji z wykonawcą. Dzięki szerszemu użyciu narzędzi cyfrowych, skraca się proces przesyłu wyjaśnień, wniosków i wezwań. Obecnie jest on najkrótszy dla przetargów na usługi i dostawy (37 dni). Nieco dłużej na rozstrzygnięcie muszą poczekać firmy starające się o zlecenia na roboty budowlane (45 dni).

Wzmacnia się rola pozacenowych kryteriów oceny oferty w zleceniach na roboty budowlane

Zamawiający wybierają ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryterium ceny i inne, dodatkowe elementy. Dzieje się tak w przypadku 83% zamówień krajowych i 65% przetargów powyżej progów unijnych. Cena jako jedyne kryterium najrzadziej występuje w zleceniach na roboty budowlane – odpowiednio w 6% zamówień powyżej progów unijnych i 27% postępowań krajowych. Firmy startujące w wyścigu o projekty termomodernizacyjne lub inne powinny zatem wzbogacić swoją ofertę o długie gwarancje czy krótki serwis (bo to te kryteria są najczęściej wybierane).

Ogłoszenia przetargi publiczne – ile ofert jest składanych?

Mimo zbliżania się do recesji maleje liczba składanych ofert. To może zaskakiwać, szczególnie w obliczu zawieszanych inwestycji deweloperskich i niższej skłonności do ponoszenia ryzyka. W 2021 roku w zamówieniach publicznych o wartościach poniżej progów unijnych średnio składano 2,59 oferty (dla porównania w 2020 roku było to 2,78). Choć proporcje dotyczące liczby ofert składanych na dany rodzaj zamówienia są tożsame z ubiegłymi latami, zwraca uwagę malejąca liczba propozycji wysyłanych na zlecenia na roboty budowlane (3,32 w stosunku do 4,44 w roku 2020). W aż 21,58% tego typu postępowań złożono tylko jedną ofertę! Najłatwiej o zdobycie zamówienia publicznego mają firmy specjalizujące się w dostawach (w aż 47,93% postępowań złożony tylko jedną ofertę).

Ogłoszenia przetargi publiczne – gdzie publikuje się informacje?

Spora część postępowań została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych (150 587 sztuk). Polscy zamawiający zamieścili także 23 713 ogłoszeń o zamówieniach i konkursach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dostęp do tych źródeł jest w pełni darmowy i możliwy z każdego miejsca na ziemi. Warto jednak pamiętać, że zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp mogą być ogłaszane w innych miejscach. Żeby uzyskać kompletny dostęp do aktualnie prowadzonych przetargów należy wypróbować usługę https://www.oferent.com.pl. Oprócz regularnych raportów i wyszukiwarki proponuje ona kilka ważnych dla planowania działań firmy funkcji:

  • Wyniki przetargów.
  • Zlecenia na roboty budowlane, usługi i dostawy.
  • Możliwość znalezienia podwykonawcy.

Ogłoszenia przetargi publiczne – zamówienia są udzielane w całej Polsce

Wiele początkujących firm na rynku zamówień publicznych szuka realizacji zlokalizowanych niedaleko ich siedziby. To naturalny krok, który ma na celu zdobycie przewagi konkurencyjnej i zbudowanie solidnej marki w najbliższym otoczeniu biznesowym. Nie zawsze jednak ta taktyka może zostać z powodzeniem wdrożona. Wystarczy nawet niewielka konkurencja i nasze marzenia o obsłudze konkretnych gmin spełzają na niczym. W tym kontekście warto pamiętać, że zamówienia publiczne są realizowane w całej Polsce. Nawet w najmniejszym województwie opolskim wartość przetargów prowadzonych w oparciu o zapisy ustawy Pzp przekroczyła w 2021 roku 3,45 miliarda złotych. Wystarczy postawić na elastyczność, a zlecenia na roboty budowlane, usługi lub dostawy same zaczną spływać do firmy.

Wnioski ze Sprawozdania Prezesa UZP

Najnowsze Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych potwierdza od dawna wysnuwane tezy:

  • Rynek jest stabilny.
  • Konkurencja jest mniejsza niż w innych miejscach.
  • Zlecenia dotyczą różnych typów działalności.
  • Skraca się czas wyboru wykonawcy.
  • Nie zawsze wygrywa oferta najtańsza.

Nawet w dobie rosnących cen i spadku popytu, rynek zamówień publicznych zapewnia ciągłość zleceń.

Przeczytaj również

Planowanie wakacji to nie tylko wybór destynacji i rezerwacja hotelu, ale również zadbanie o bezpieczeństwo i komfort podczas podróży. W dzisiejszych czasach coraz więcej osób…

Artykuły 2024-07-03

Uniwersytet Zielonogórski opublikował wyniki rankingów, w których Zielona Góra może poszczycić się miejscami na podium. Pod jakim względem nasze miasto jest przyjazne studentom? 1 miejsce:…

Artykuły 2024-07-01

Proszę opowiedzieć nam o początkach Zipio.pl. Skąd wziął się pomysł na produkcję bambusowych poncho kąpielowych? Pomysł na produkcję bambusowych poncho kąpielowych zrodził się z osobistego…

Artykuły 2024-06-20