Wyniki Zjazdy Sprawozdawczego Hufca Zielona Góra ZHP

Autor: mojazielona.pl • 28 listopada 2021

W minioną sobotę (27.11) w budynku Harcerskiego Centrum Rozwoju, odbył się Zjazd Sprawozdawczy Hufca Zielona Góra ZHP. Podczas Zjazdu zagłosowano nad absolutorium dla Komendy Hufca, zatwierdzono strategię hufca na lata 2021-2023, powołano nowy skład Rady Nadzorczej oraz wybrano delegata na Zjazd Chorągwi Ziemii Lubuskiej.

Miniony Zjazd, jako najwyższy organ władzy hufca, miał na celu przede wszystkim podsumowanie oraz ocenę działań Komendy za ostatnie 2 lata.

Po wysłuchaniu sprawozdań członków Komendy Hufca oraz Komendantki, 21 uczestników z czynnym prawem wyborczym udzieliło absolutorium całej aktualnej Komendzie. 

Wybrano także skład nowej Komisji Rewizyjnej, do której powołane zostały druhny:

pwd. Sara Walczyńska-Góra – Przewodnicząca Komisji

pwd. Maja Markowska – Wiceprzewodnicząca

hm. Barbara Bazydło – Sekretarz 

Delegatką na Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Ziemii Lubuskiej wybrana została phm. Joanna Gołucka.

Podczas Zjazdu nie zabrakło również podziękowań, honorariów oraz wzruszeń. 

Komenda Hufca podziękowała za minione 2 lata zarówno sobie nawzajem, jak i wyróżniającym się swoim zaangażowaniem instruktorom oraz drużynowym hufca.

Przyznano również odznaki „Lubuska Lilia”, na poziomie czerwonym (najwyższym), zielonym oraz granatowym.

Odznakę Służby Dziecku otrzymała pwd. Elżbieta Michalska. 

Z nadania Przewodniczącego ZHP, hm Dariusza Supła, Honorową Odznaką ZHP „COVID-19 – Ofiarni w Służbie” odznaczeni zostali: hm. Bartłomiej Walkowski – Komendant Chorągwi Ziemii Lubuskiej oraz phm. Edyta Walent – Komendantka Hufca Zielona Góra.

Przeczytaj również